Ch-18: कमांड2चा डाव ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


कमांड2ने ओळखले की हीच योग्य वेळ आहे.....

...की कमांड1ला बोलतं करून त्याच्याकडून बऱ्याच गोष्टी काढता येतील...

तो एकेका घोटाने त्याला साथ देत त्याला चांगली नशा चढण्याची वाट बघायला लागला. थोड्या वेळाने कमांड1ला बऱ्यापैकी नशा चढली आणि ही संधी साधून कमांड2ने आपल्या प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.

"कमांड1, मला एक सांग ..."

कमांड2 ने विचारण्याच्या आधी मुद्दाम थांबून कमांड1ला चढलेल्या नशेचा अंदाज घेतला.

कमांड2ला थांबलेलं पाहून कमांड1 बरळल्यासारखा म्हणाला, " बोल काय सांगायचं तुला ... एक का? दोन विचार... तीन विचार ... तुला पाहिजे तेवढं विचार"

त्याचे ते हाल बघून कमांड2 त्याला न दिसण्याची खबरदारी घेत कुत्सीतपणे हसला.

"नाही म्हणजे......ती घडी सुदैवाने तुमच्यासाठी चांगली होती आणि 45 मिनिटं अलिकडे किंवा पलिकडे असतात तर तुम्हाला कोणीही वाचवू शकले नसते असं बॉस का म्हणाला? मला तर काहीच कळत नाही आहे" कमांड2ने कमांड1 ला विचारलं.

कमांड1 ला आता चांगलीच चढली होती.

" ते तुला नाही कळणार. ती एक लंबी स्टोरी आहे" कमांड1 म्हणाला.

कमांड2 विचार करू लागला

आता याला बोलतं कसं करावं...

त्याने काम्प्यूटरवर बसून बॉसने मागे एकदा दिलेला मेसेज उघडला.

" आणि हे बघं मागे बॉसने पाठविलेल्या संदेशातसुध्दा 11 तारखेचा रात्री 3 ते 4 चा काळ तुमच्यासाठी योग्य आहे आणि 4 ते 7 चा काळ अतिशय धोकादायक आहे असं बॉसने लिहिलं होतं. त्याचा भविष्यावर जरा जास्तच विश्वास दिसतो. " कमांड2 कमांड1 ला अजून खुलविण्याचा प्रयत्न करू लागला.

" भविष्यावर विश्वास नाही. पक्की खात्री असते त्याची. आत्तापर्यंत त्याने सांगितलेल्या वेळेत कधीच दगा फटका झालेला नाही " कमांड1 म्हणाला.

" तो एक केवळ योगायोग असू शकतो" कमांड2 अजून त्याला डीवचण्याच्या उद्देशाने म्हणाला.

" योगायोग नाही. बॉसजवळ अशी एक गोष्ट आहे की जिच्यामुळे कोणती गोष्ट कोणत्या वेळी लाभदायक होईल हे तो आधीच वर्तवू शकतो"

कमांड1च्या तोंडून आता बऱ्याच त्याच्या पोटातल्या गोष्टी बाहेर येऊ पाहत होत्या.

" मला नाही खरं वाटत" कमांड2 ने असहमती दर्शवित आपले शेवटचे हत्यार वापरले.

" तुलाच काय कुणालाही खरं वाटणार नाही"

" या एकाच गोष्टीवरून तू निष्कर्ष काढतो आहेस की अजूनही काही पुरावे आहेत?" कमांड2ने मधेच विचारले.

" ही एकच गोष्ट नाही ... अजूनही बऱ्याच गोष्टी आहेत...बॉसजवळचा पैसा बघ ... बॉसजवळ एवढा पैसा कुठून आला? ही पूर्ण संघटना चालविणं काही सोपं नाही आणि तो त्याच्या एकट्याच्या पैश्यावर ही पूर्ण संघटना चालवितो " कमांड2 म्हणाला.

" कशी काय?"

" त्याच्याजवळ असलेल्या विद्येच्या सहाय्याने. कोणत्या वेळी कोणता शेअर लाभदायी ठरू शकतो हे त्याला आधीच कळतं आणि असं म्हणतात की आत्तापर्यंत त्यात तो कधीच तोट्यात राहिला नाही" कमांड1 आता चांगलाच मोकळा बोलू लागला होता.

" विद्या? अशी कोणती विद्या आहे त्याच्याजवळ?" कमांड2ने उत्सुकतेने विचारले.

" सांगतो" कमांड1 आपला व्हिस्कीचा ग्लास पुन्हा भरीत म्हणाला.

" अन बॉसनं ही विद्या मिळविली तरी कुठून ?" कमांड2 आतुरतेने प्रश्नावर प्रश्न विचारायला लागला.

कमांड2 कान टवकारून कमांड1 काय सांगतो ते ऐकण्यासाठी उतावीळ झाला होता.

" सांगतो बाबा, सगळं सांगतो" म्हणत कमांड1 उभा राहिला.

आपल्या उजव्या हाताची करंगळी दाखवत कमांड1 म्हणाला,

" एक मिनिट थांब मी जरा इकडून येतो"

कमांड1 झोकांड्या देत बेडरूमकडे जायला लागला.
... to be contd..

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network