Ch-19: डाव फसला? ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Read Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


कमांड2 कमांड1 काय सांगतो ते ऐकण्यासाठी अगदी उतावीळ होऊन गेला होता.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
. कधी त्याचे डोळे आश्चर्याने विस्फारत होते तर कधी मध्ये मध्ये त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य तरळत होतं.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment