Ch-20: बॉसचा मेसेज ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Read Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

ती मेल आणि तिचे अटॅचमेंट्स पूर्णपणे वाचल्यावर कमांड2 कॉम्प्यूटरवरून उठला. .

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


शेवटी त्याने ठरविले की यावेळेस तो कमांड1च्या सोबत जाणार नाही. काहीतरी बहाणा करून तो कमांड1ला एकटेच जाण्यास भाग पाडणार होता.

... to be contd..

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment