Ch-27: खुनाचा तपास ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


... घाईघाईने जॉन लिफ्टमधून बाहेर पडला. ऐनवेळी आलेल्या फोनने तो अजूनही वैतागलेला दिसत होता.

पण काय करणार ही ड्यूटीच अशी होती...

कोणत्या क्षणी कुठे जायला लागणार काही सांगता येत नव्हते...

बिचाऱ्या अँजेनीला काय वाटले असेल?..

तो विचार करीतच तडक उटीन हॉपरच्या फ्लॅटमध्ये घुसला. तो यायच्या आधीच सॅम त्याच्या टीमला घेऊन तिथे हजर झाला होता. तो सरळ फ्लॅटच्या बेडरूममध्ये गेला. त्याच्या मागे मागे सॅमसुध्दा बेडरूममध्ये गेला. समोर बेडवर भीतीने तोंड उघडलेल्या आणि डोळे मोठे केलेल्या स्थितीत रक्ताच्या थारोळ्यात उटीनाचा मृत देह पडला होता. आणि समोर भिंतीवर उटीनाच्या रक्ताने खुन्याने एक मोठा शून्य काढला होता.

त्या शून्याच्या आत लिहिले होते " जर शून्य नसता तर ? ".

जॉन तो संदेश पुन्हा पुन्हा वाचू लागला.

खुन्याला काय म्हणायचे होते?... खरंच काही मतितार्थ त्या संदेशात दडला होता का?...

तो विचार करू लागला.

" खुनाची माहिती कुणी दिली?" जॉनने सॅमला विचारले.

" सर फोनवर कुणीतरी अज्ञात इसम होता. त्याने नाव नाही सांगितले. आम्ही कॉलसुध्दा ट्रेस करून बघितला तो याच एरियातल्या एका पब्लीक बूथचा होता " सॅमने माहिती पुरविली.

सॅम आपल्या कामात नेहमीच प्रॉम्प्ट होता.

" खून होऊन जास्त वेळ झालेला दिसत नाही " जॉनने आपला अंदाज वर्तवला.

" हो सर, आम्ही आलो तेव्हा रक्त वाहतच होतं म्हणून आम्ही जवळपास सगळीकडे शोध घेतला" सॅम सांगत होता.

" काही सापडले? " जॉनने पुढे विचारले.

" या दोघांना तर काही सापडले नाही " सॅम खोलीतल्या दोघांकडे निर्देश करीत म्हणाला.

" अजून तिघेजण बघायला गेले आहेत ते अजून परत आले नाहीत" सॅमने पुढे सांगितले.

जॉनने तिथे उपस्थित सगळ्यांना बजावले,

" हे बघा, हा ओळीने तिसरा खून. अजून आपल्या हाती काहीच लागत नाही आहे. जर असंच चालत राहिल तर कसं व्हायचं? काहीही करा या वेळी खुनी सापडलाच पाहिजे."

तेवढ्यात धावतच दम लागलेल्या स्थितीत त्यांचे दोन साथीदार फ्लॅटमध्ये दाखल झाले.

सगळे जण आशेने त्यांच्याकडे बघायला लागले.

" सर, बिल्डींगच्या मागे खाली जमिनीवर एक डेड बॉडी पडलेली आहे " एकाने मोठ मोठे श्वास घेत सांगितले.

" सर, कुणीतरी वरून पडलेला दिसतो.... मला वाटते तोच खुनी असावा " दुसरा म्हणाला.

" सॅम, तू इथेच थांबून इन्व्हेस्टीगेशन कंटीन्यू कर... मी यांच्या सोबत खाली जाऊन येतो " जॉन त्या दोघांसमवेत फ्लॅटच्या बाहेर निघत सॅमला म्हणाला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network