Ch-29: बॉसचा पुन्हा फोन ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in Englishकमांड2 ने आपला तळ हलविला होता. तो आपल्या नव्या अड्ड्याच्या तळघरात कॉम्प्यूटरच्या समोर बसला होता. त्याचा चेहरा अजूनही प्रफुल्लित दिसत होता.

कमांड1ला मारल्यानंतरचा आपला पुढचा मार्ग मोकळा झाला...

तो विचार करीत होता. तो कॉम्प्यूटरवर मेल चेक करीत होता खरा पण त्याच्या डोक्यात वेगळंच विचारचक्र सुरू होतं. तेवढ्यात त्याचा मोबाईल वाजला. त्याने मोबाईलवर नंबर बघितला. पण मोबाईलच्या डिस्प्लेवर काहीच नंबर आला नव्हता.

कुणाचा फोन असावा?...

पोलीस तर नसावेत?...

त्याने मोबाईलचे एक बटन दाबून मोबाईल कानाला लावला,

" हॅलो " उध्दटपणे तो म्हणाला.

तिकडून काहीच आवाज येत नव्हता. फक्त कशाची तरी घरघर ऐकु येत होती.

" हॅलो... कोण बोलतय? " त्याचा आवाज आता नरमला होता.

" बॉस, मी बॉस बोलतोय" तिकडून आवाज आला.

" बॉस? यस बॉस " कमांड2 स्वत:ला नार्मल ठेवण्याचा प्रयत्न करीत म्हणाला.

" कमांड1चं कळलं मला" बॉस म्हणाला.

" हो सर, फार वाईट झालं " कमांड2 अंदाज घेत म्हणाला.

" कोणी मारलं त्याला? " बॉसने विचारले.

" मारलं ? मला तर वाटलं की तो वरून खाली पडला असावा " कमांड2 निरागसपणे म्हणाला.

" वाटलं ? म्हणजे ? तू नव्हतास का त्याच्यासोबत ? " बॉसने आश्चर्याने विचारले.

" नाही सर, मी नव्हतो. तुम्ही दिलेल्या वेळेच्या एक दिवस आधी आणि ते सुध्दा धोकादायक वेळेत तो जात होता म्हणून मी गेलो नाही त्याच्यासोबत. तो म्हणत होता एकदा मला आजमावून बघायचं आहे की बॉसचं भविष्य कितपत बरोबर येतं ते " कमांड2 सांगत होता.

" मग बघितलं? बघायला जिवंत असावं लागतं. मूर्ख! फुकट आपला जीव गमावून बसला. विषाची परीक्षा घ्यायला गेला होता मूर्ख " बॉस रागाने बोलत होता.

" मग पोलिसांना कोणी सांगितलं? अन इतक्या लवकर कसे काय पोलीस तिथे हजर झाले? " बॉसने पुढे विचारले.

" बॉस त्यानंच सांगितलं असावं त्याने मागच्या वेळेससुध्दा पोलिसांना सांगायची फार घाई केली होती " कमांड2 म्हणाला.

थोडा वेळ तिकडून काहीच आवाज आला नाही. फक्त घरघर कशाची तरी घरघर.

" तू आपला तळ हलविलास ते बरं केलंस " बॉस म्हणाला.

" हो सर, मला कल्पना होती की कमांड1ची ओळख पटल्यावर पोलीस त्याच्या घरी धाड घालतील म्हणून "

" आता तरी याच्यावरून धडा घे आणि पुढे असा मूर्खपणा करू नकोस. अजून आपलं बरंच काम बाकी आहे " बॉस समज देत म्हणाला.

" हो सर " कमांड2 अदबीने म्हणाला

तिकडून फोन कट झाला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network