Ch-30: प्रेस कॉन्फरन्स (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Read Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


मोकळ्या मैदानात एका उंच जागी एक टेबल ठेवलेले होते.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..

शहर पोलीस प्रमुख जे एकदाचे पाठ फिरवून निघाले ते तिथून बाहेर जाईपर्यंत थांबलेच नाहीत. त्यांच्या मागे खाली मान घालून जॉन मुकाट्याने चालत होता.

... to be contd..

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

2 comments: