Ch-33: सुगावा (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


कमांड2 फॅशन स्ट्रीटवर गर्दीतून रस्ता काढीत समोर चालला होता. त्याला जाण्याची घाई होती पण रस्त्यात मधे येणाऱ्या माणसांमुळे त्याला वेगाने चालता येत नव्हते. तो लोकांना जवळ जवळ बाजूला ढकलूनच मार्गक्रमण करीत होता. त्याच गर्दीत दुसरीकडे उभे असलेल्या डिटेक्टीव्ह अॅलेक्सने कमांड2च्या शंकास्पद हालचालींना हेरले. तो सावधतेने एखादा चित्ता जसा आपल्या बेसावध सावजाला हेरतो त्याप्रमाणे कमांड2चा पाठलाग करायला लागला. कमांड2चे आपले घाईघाईने गर्दीतून रस्ता काढीत समोर जाणे चालूच होते. तो डिटेक्टीव्ह अॅलक्सच्या हालचालींबाबत अगदीच अनभिज्ञ दिसत होता.

एकदाचा कमांड2 गर्दीतून बाहेर आला. गर्दीतून बाहेर येताच थांबून त्याने इकडे तिकडे आपली नजर फिरविली. डिटेक्टीव्ह अॅलेक्स त्याच्या लक्षात येऊ नये म्हणून जवळच्याच एका दुकानात घुसला. काही भीती नाही याची खात्री होताच कमांड2 बाजूच्या एका अंधाऱ्या बोळात घुसला. डिटेक्टीव्ह अॅलेक्ससुध्दा त्याच्या मागे त्या अंधाऱ्या बोळात घुसला.

एका इमारतीच्या आडोश्याला उभे राहून डिटेक्टीव्ह अॅलेक्सने रस्त्याच्या पलिकडे कमांड2ला एका बंगल्याच्या आवारात सावधतेने जातांना बघितले. डिटेक्टीव्ह अॅलेक्सने सभोवार नजर फिरवून आपण कुणाच्या दृष्टीक्षेपात तर नाही आहोत ना याची खात्री केली. मग पुन्हा कमांड2 गेला होता त्या बंगल्याकडे बघितले. तो आतापर्यंंत त्या बंगल्याच्या अंधाऱ्या विश्वात गुडूप झाला होता.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network