Ch-38: डिटेक्टव्हचा फोन (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

थंडीपासून एकमेकांचे रक्षण करण्यासाठी अगदी घट्ट बिलगून जॉन आणि अँजेनी टेरेसवरच झोपले होते. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"अॅलेक्सचा फोन होता... खुन्याबद्द्ल काहीतरी महत्वाची माहिती मिळाली आहे त्याला बहुतेक.... पण मध्येच सिग्नल गेला" मोबाईलचा डिस्प्ले अँजेनीला दाखवित जॉन म्हणाला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

2 comments: