Ch-39: सुटीत व्यत्यय (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

जॉन गाडी चालवित होता आणि त्याच्या शेजारी अँजेनी बसलेली होती. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

जॉन काहीही न बोलता पुन्हा सरळ समोर रस्त्यावर बघून ड्रायव्हींग करू लागला. अँजेनीसुध्दा समोर बघता बघता तिच्या विचारात पुन्हा गढून गेली.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment