Ch-40: ठोका चूकला (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

जॉनने डिटेक्टीव अॅलेक्सच्या दाराची बेल वाजवली. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" नियोल वॅग्नर .. नॉर्थ स्ट्रीट, 2024.... याचा पण तशाच तऱ्हेने खून झाला आहे" सॅमने माहिती दिली.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

1 comment: