Ch-42:शून्याचा शोध कुणी लावला?(शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


लिफ्टमधून बाहेर येऊन जॉन फ्लॅट क्रमांक 3 कडे जाऊ लागला. फ्लॅटच्या उघड्या दाराभोवती बघ्यांची गर्दी जमली होती. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पण सध्यातरी त्याच्याजवळ सांगण्यासारखे काहीच नव्हते. म्हणजे संध्याकाळपर्यंंत तरी खुन्याचा शोध लागायलाच हवा होता.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment