Ch-44: एका दगडात दोन पक्षी (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishMarathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
जॉनचा बॉस आणि जॉन पत्रकारांना सामोरे गेले, तोच पत्रकारांची झुंबड च्या झुंबड त्यांच्या दिशेनं आली..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. बॉसने या संधीचा फायदा घेतला. पत्रकारांचं लक्ष जॉनवर केंद्रीत झाल्याचं पाहून त्याने हळूच तिथून काढता पाय घेतला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment