Ch-45: आय ऍम सॉरी (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishMarathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

बॉस पत्रकारांच्या गोतावळ्यातून जो सुटला तो खाड खाड बुटांचा आवाज करीत आपल्या कॅबीनकडे निघाला. .
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

बॉस एकदम गर्रकन वळून पुन्हा खाट खाट असा बुटांचा आवाज करीत कॅबिनमध्ये घुसला. बॉसनं एका दगडात दोन पक्षी मारले होते. पोलीस खात्याची पत वाचविली होती आणि जॉनचा काटाही काढला होता.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment