Ch-48: ओ के देन कॉल द मिटींग (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

बॉसच्या समोर सॅम बसला होता. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
बॉस एकदम सिरीयस झाला. कॅबीनमध्ये शांतता पसरली. बॉसने नवीन सिगार पेटविली आणि खुर्चीला मागे शांतपणे रेलून म्हणाला ,

" ओ के देन कॉल द मिटींग"

... to be contd..

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment