Ch-51: वनवा (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

बॉस आणि इतर पोलीस टीव्हीच्या समोर उभे राहून संपूर्ण अमेरिकेत एखाद्या वणव्यासारख्या पसरलेल्या दंग्याच्या बातम्या पाहत होते. मधून मधून फोन वाजत होता. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."तुम्ही जा लवकर. वेळ वाया घालवू नका "
जॉन आणि सॅम लगबगीने बाहेर पडले.
क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment