Ch-53: वाय स्टार (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
जॉन आणि सॅम कॉर्पोरेशन ऑफीसमध्ये बसले होते. जॉनने आपल्या हातातल्या नकाशाची पुंगळी एका ऑफिसरच्या पुढ्यात उघडून नकाशा टेबलवर पसरविला. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

जॉन आणि सॅम प्रिंट घेऊन तिथून घाईघाईने निघून गेले.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment