Ch-54: हिलव्ह्यू अपार्टमेंट (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
जॉन आणि सॅम कार्पोरेशन आफिसमधून बाहेर येत होते. बाहेर येतांना लोकांची गर्दी, इकडून तिकडे फाईल्स घेऊन जाण्याऱ्या ऑफीस बॉयची वर्दळ त्यांना मधे येत होती. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


" पाचवा खूनसुध्दा झालेला आहे ... याहोता क्राफ्टचा"

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment