Marathi books - Ad-Bhut Ch-15: पक्का निर्णय

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel 

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


अद्-भूत 

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel based on my english screenplay 'Latched' registered with FWA.

 Read Marathi Novel - अद्-भूत  -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... डिटेक्टीव्ह बेकर सांगता सांगता थांबला. डिटक्टीव सॅमने तो का थांबला हे जाणन्यासाठी त्याच्याकडे बघितले. डिटेक्टीव्ह बेकरने समोर ठेवलेला पाण्याचा ग्लास उचलून पाण्याचा एक घोट घेतला. तोपर्यंत ऑफिसबॉयने चहा पाणी आणले होते. डिटेक्टीव्हने ते त्याच्या समोर बसलेल्या डिटेक्टीव सॅम आणि त्याच्या सोबत आलेल्या एका ऑफिसरला द्यायला सांगीतले.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

2 comments:

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network