Marathi Novel - अद्-भूत : Ch-17: गेम

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel 

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


अद्-भूत 

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel based on my english screenplay 'Latched' registered with FWA.

 Read Marathi Novel - अद्-भूत  -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया
.
.
.
.
.
.
.
.
.


'' चल लवकर इथून निघून जावू... आपण त्यांना सापडता कामा नये'' नॅन्सीने त्याला तिथून बाहेर काढले.

ते दोघंही भराभरा पावले टाकीत फुटपाथवर असलेल्या लोकांच्या गर्दीतून मार्ग काढीत पुढे जावू लागले.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

2 comments:

  1. Fine pan Aaj 26la kahich patavale nahi.Lovekar lovkar pathava ho. Farach utsukta lagali aahe.

    ReplyDelete