Horror Suspense Thriller - Novel - अद-भूत CH-38 सिग्नल ब्लॉकर / Signal blocker

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

We can't all be stars, but we can twincle - ANONYMOUS

---
The horror, suspense, thriller online Marathi Novel 

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


अद्-भूत 

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel based on my english screenplay 'Latched' registered with FWA.

 Read Marathi Novel - अद्-भूत  -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया
.
.
.
.
.
.
.
.
.


आता रिचर्ड आणि इरिक बेडरुमकडून घरातल्या इतर भागांकडे वळले. जिथे जिथे त्यांचे साथीदार तैनात होते ते तिथे त्यांचा शोध घेवू लागले. काही जण जखमी अवस्थेत पडलेले होते तिथे ते त्यांच्या मदतीसाठी धावले.

एवढ्या गडबडीत इरिकने आपल्या खिशातून मोबाईल काढला आणि एक नंबर डायल केला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment