Horror Suspense Thriller - Novel - अद-भूत CH-38 सिग्नल ब्लॉकर / Signal blocker

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

We can't all be stars, but we can twincle - ANONYMOUS

---


क्रिस्तोफरच्या घराच्या शेजारच्या कॅबिनमध्ये इरिक अजुनही कॉम्प्यूटरसमोर बसला होता. तो कॉम्प्यूटरच्या किबोर्डची बटनं दाबून काहीतरी करीत होता.

रिचर्ड त्याच्याकडे पाहत म्हणाला, '' आश्चर्याची गोष्ट आहे!''

'' कोणती ?'' इरिकने विचारले.

'' की ... साहेब गेले तरी तु कॉम्प्यूटरवर सिरीयसली काम करतो आहेस'' रिचर्ड उपरोधाने म्हणाला.

'' अरे नाही ... मी हे सगळं बंद कसं पाडता येईल ते बघतो आहे... की जेणेकरुन इथून माझी सुटका तरी होईल '' इरिक म्हणाला.

रिचर्डने कीबोर्ड त्याच्याकडून हिसकाटून घेतला.

'' अरे ... नाही मी गंमत करीत होतो '' इरिकने स्पष्टीकरण देत म्हणाला.

अचानाक कन्ट्रोल बोर्डवर पुन्हा 'बिप' 'बिप' असा आवाज येवू लागला. दोघांनीही सुरवातीला कंट्रोल बोर्डकडे आणि नंतर टिव्ही स्क्रिनवर बघितले. मांजर बेडरुमजवळ पोहोचल्याची टिव्ही स्क्रिनवर दिसत होती.

'' मला वाटतं मांजर सिग्नल ब्लाकींग एरियाच्या आवाक्यात आलेली आहे'' रिचर्ड जणू स्वत:शीच बोलला.

आता 'बिप' 'बिप' आवाज अजुनच जोराने यायला लागला.

'' बघ ... बघ ... मांजर सिग्नल ब्लाकींग एरियात पोहोचलेलं आहे'' रिचर्डने पटकन वायरलेस उचलला आणि कन्ट्रोल पॅनलवर एका ब्लींक होणाऱ्या लाईटकडे इशारा करीत म्हटले.

रिचर्ड उत्तेजीत होवून आनंदाने आणि उत्साहाने वायरलेसवर बोलणार एवढ्यात इरिकने चपळाईने वायरलेस रिचर्डच्या हातातून हिसकून घेतला. रिचर्ड रागाने इरिककडे पाहत होता.

'' सर ... मांजर आता सिग्नल ब्लॉकींगच्या एरियात येवून पोहोचली आहे'' इरिकने सॅमला इन्फॉर्म केले.

'' अच्छा... तिच्यावर आता व्यवस्थीत लक्ष ठेवा'' तिकडून सॅमचा आवाज आला.

'' यस सर...'' इरिक म्हणाला.

'' मी इकडे खुन्याला पकडण्याचं बघतो आणि लक्षात ठेवा तिकडची पुर्ण जबाबदारी तुमची आहे'' सॅमने त्यांना बजावले.

'' यस सर..'' इरिक म्हणाला.

आणि तिकडून सॅमने फोन कट केला.

'' सिग्नल ब्लॉकरने सर्व सिग्नल ब्लाक केले आहेत आणि आता त्या खुन्याचा एकही आदेश त्या मांजरीपर्यंत पोहोचणार नाही'' रिचर्ड मॉनिटरकडे अणि टिव्ही मॉनिटरकडे बघत पुन्हा उत्तेजीत होत म्हणाला.

टिव्ही मॉनिटरवर आता ते मांजर गोंधळलेली दिसत होती. ती कधी पुढे जात होती तर कधी मागे. तिला कुठे जावं काही समजत नसावं असं वाटत होतं.

अचानक त्यांच्या समोर ठेवलेल्या सर्कीट टिव्हीवर दिसलं की त्या मांजरीचा एखाद्या बॉंबप्रमाणे एक मोठा स्फोट झाला. इतका मोठा की यांचं कॅबिन बरंच दूर असुनही तिथेसुद्धा हादरे बसले.

कॅबिनमधलं कॉम्प्यूटर आणि सर्कीट टिव्ही बंद पडले.

दोघांनाही हा अनपेक्षीत धक्का होता. त्यांना हे कसं काय घडलं काही कळत नव्हतं. ते गोंधळून इकडे तिकडे धावायला लागले.

'' हे असं काय झालं एकदम?'' इरिक घाबरुन म्हणाला.

तो एवढा घाबरला होता की त्याला धाप लागली होती.

'' टेररिस्ट अटॅक तर नाही?'' इरिक कसातरी आपल्या श्वासांवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करीत पुढे म्हणाला.

'' मुर्खासारखा काही बरळू नको.. बघितलं नाही का आता... त्या मांजरीचा स्फोट झाला आहे'' रिचर्ड म्हणाला.

रिचर्ड आता तिथून बाहेर पडण्यासाठी दरवाजाकडे धावला.

'' चल लवकर... तिकडे काय झालं ते आपल्याला बघावं लागेल'' धावता धावता तो इरिकला म्हणाला.

ते दोघे जेव्हा क्रिस्तोफरच्या बेडरुममध्ये पोहोचले. त्यांनी बघितलेकी स्फोटामुळे बेडरुम हे बेडरुम राहालं नव्हतं. तिथे फक्त विटा, सिमेंट, आणी मोडलेलं, तुटलेलं सामान इकडे तिकडे विखुरलेलं होतं. त्या ठिगाऱ्यात त्यांना क्रिस्तोफरच्या शरीराचा थोडा भाग दिसला. रिचर्ड आणि इरिक ताबडतोब तिथे पोहोचले. त्यांनी क्रिस्तोफरच्या बॉडीला सामान हटवून ढीगाऱ्यातून बाहेर काढलं. रिचर्डने त्याची नाडी तपासली. पण नाडी बंद होती. त्याचा जिव कदाचित स्फोट झाला तेव्हाच गेला होता.

आता रिचर्ड आणि इरिक बेडरुमकडून घरातल्या इतर भागांकडे वळले. जिथे जिथे त्यांचे साथीदार तैनात होते ते तिथे त्यांचा शोध घेवू लागले. काही जण जखमी अवस्थेत पडलेले होते तिथे ते त्यांच्या मदतीसाठी धावले.

एवढ्या गडबडीत इरिकने आपल्या खिशातून मोबाईल काढला आणि एक नंबर डायल केला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network