Marathi literature Novel - अद्-भूत : Ch-26: तुरुंगात

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel 

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


अद्-भूत 

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel based on my english screenplay 'Latched' registered with FWA.

 Read Marathi Novel - अद्-भूत  -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया
.
.
.
.
.
.
.
.
.'' याच्यावर लक्ष ठेवा आणि याला कुणीही व्हिजीटरला भेटण्याची परवानगी देवू नका'' सॅमने निर्देश दिला.

'' यस सर'' सॅमचा पार्टनर आज्ञाधारकपणे म्हणाला.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

2 comments: