Marathi Novel book - अद्-भूत : Ch-27: बेडरुमची निगराणी

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English
The horror, suspense, thriller online Marathi Novel 

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


अद्-भूत 

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel based on my english screenplay 'Latched' registered with FWA.

 Read Marathi Novel - अद्-भूत  -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया
.
.
.
.
.
.
.
.
.


'' सर ते काय झालं... एका मांजरीनं ट्रान्समिटरवर उडी मारली आणि मॉनिटरवर काहीच दिसेनासं झालं ... तरी आम्ही रिपेअर करायला तिथे गेलो होतो.. आणि तिथे गेल्यानंतर बघतो तर तोपर्यंत खुन झालेला होता.'' इरिक आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करीत होता.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

3 comments: