Book online - Black Hole CH-13 इन्व्हेस्टिगेशन

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

Favorite Famous Quotes -

Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve.

---Dr. Napoleon Hill


...जेव्हा स्टेला आपल्या विचारांतून भानावर आली तेव्हा तिच्या लक्षात आले की जाकोब कार ड्राईव्ह करीत आहे आणि ती त्याच्या शेजारच्या सिटवर बसली आहे. ती पुन्हा समोर रस्त्यावर बघायला लागली. जाकोबने एक खोडकर कटाक्ष तिच्याकडे टाकला.

'' काही दिवसापुर्वीच गिब्सन माझ्याकडे आला होता'' जाकोब म्हणाला.

'' तुझ्याकडे?... तो तुला भेटला होता?'' स्टेलाने उत्सुकतेने विचारले.

त्याने फक्त मान हलवून होकार दिला.

'' कशाच्या संदर्भात?'' तिने विचारले.

पण जाकोबने काहीच उत्तर दिले नाही. जणू त्याला काही ऐकूच आले नाही.

तिने विचार केला की त्याला ड्राईव्ह करतांना विचारने योग्य होणार नाही. म्हणून ती पुन्हा सरळ समोर रस्त्यावर पहायला लागली. आणि पाहता पाहता पुन्हा विचारांच्या दूनियेत हरवून गेली ....


.... स्टेला ड्राईंगरुम मध्ये बसलेली होती आणि तिच्या समोर सोफ्यावर एक पोलीस अधिकारी ब्रॅट बसला होता. ब्रॅट साधारण सदतिशीतला अंगाने जाड, उंची पोलिसांत भरती होण्यास लागेल एवढी जेमतेम उंची, असा पोलिस अधिकारी होता. स्टेला अजुनही शुन्यात पाहत विचार करीत होती. तो पोलिस अधिकारी काळजीपुर्वक तिचे सगळे हावभाव टीपत होता.

'' हं तर तुम्ही काय सांगत होतात?'' ब्रॅटने आपल्या नोटबूकमध्ये काही नोंदी घेतल्या आणि समोर ठेवलेल्या पाण्याच्या ग्लासमधून एक घोट घेत तिला पुढे विचारले.

स्टेला तिच्या विचारांतून भानावर येत एक उसासा टाकीत पुढील हकिकत सांगू लागली, '' तो गाडीतून निघून गेला... आणि मी त्याच्या गाडीच्या मागे धावत त्याला आवाज देत होती... पण त्याने मागे वळून सुद्धा पाहिले नाही... एकदासुध्दा नाही... आता जवळपास एक हप्ता होत आहे ... तो तर आलाच नाही पण त्याचा साधा फोन किंवा निरोपही आला नाही...''

ब्रॅट त्याच्या हातातला पाण्याचा ग्लास परत ठेवण्याच्या बेतात होता, त्याने तो ग्लास तसात हातात धरीत विचारले, '' तेव्हापासून कुणी त्याच्यासाठी फोन वैगेरे केला का?''

'' नाही'' स्टेला म्हणाली.

ब्रॅटने तिच्याकडे पाहत त्याच्या हातातला पाण्याचा ग्लास परत समोर टेबलवर ठेवून दिला. आता तो खोलीत ठेवलेल्या एकेका वस्तूंवरुन आपली नजर फिरवायला लागला. खोलीत एका भिंतीवर लावलेल्या एका कॉलेजातल्या मुलीच्या फोटोने त्याचं लक्ष वेधून घेतलं.

'' ती कोण आहे?'' ब्रॅटने विचारले.

'' सुझान ... माझी ननंद'' स्टेलाने उत्तर दिले.

'' ती काय करते?'' ब्रॅटने त्या फोटोकडे एकटक पाहत पुढे विचारले.

'' एम. बी. ए. लास्ट इयर '' स्टेलाने उत्तर दिले.

'' मी तिच्याशी बोलू शकतो?'' ब्रॅटने आपल्या कपाळावर खाजवित विचारले.

'' सुझान...'' स्टेलाने घरात जोरात आवाज दिला.

'' म्हणजे... खाजगीत'' ब्रॅट म्हणाला.

त्याचा रोख लक्षात येवून स्टेला जागेवरुन उठली आणि जड पावलाने आत जावू लागली.

'' दोन मिनीट... मी पाठवते तिला.'' म्हणत स्टेला आत गेली.

ब्रॅट स्टेलाच्या हळू हळू आत जाणाऱ्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहत होता.


क्रमश:...


Favorite Famous Quotes -

Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve.

---Dr. Napoleon Hill

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment