Marathi Books - Novel - ELove CH-21 विवेक कुठे गेला असावा?

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

e-लव्ह

The Romantic, suspense, online Marathi Novel registered with FWA.

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया

 Read Novel -  ई लव्ह  -  on Google Play Books Store

Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend
Modern thoughts ---

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

--- Alvin Toffler


जॉनी आपल्याच धूनमधे मस्त मजेत शिळ घालत रस्त्यावर चालत होता. तेवढ्यात त्याला मागून अनपेक्षीतपणे कुणीतरी आवाज दिला.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..

अंजली दोन पावले पुन्हा आत आली, शरवरीजवळ गेली, शरवरीच्या खांद्यावर तिने हात ठेवला आणि वळून पुन्हा भराभर पावले टाकीत तिथून निघून गेली.


क्रमश:...


Modern thoughts ---

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

--- Alvin Toffler


Marathi literature, Marathi books, Marathi novels, kadambari, granth, granthalay, Marathi library, Marathi fiction, Marathi pustakalay, Marathi lekhan, Marathi on internet, Marathi blog, Marathi sites

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

1 comment:

  1. उत्सुकता शिगेला पोहोचली. रोज नविन पोस्ट ची वाट पाहतो. असे वाटते सर्व पोस्ट एकच दिवशी वाचायला मिळावेत.

    ReplyDelete