Marathi literature Sahitya - Novel - ELove CH-23 अवार्ड

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

e-लव्ह

The Romantic, suspense, online Marathi Novel registered with FWA.

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया

 Read Novel -  ई लव्ह  -  on Google Play Books Store

Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend
Funny Quotes -

I can resist everything except temptation.

--- Oscar Wilde


त्या मनाला सलणाऱ्या, नव्हे मनाला पुर्णपणे उध्वस्त करु पाहणाऱ्या प्रसंगाला आता 10-15 दिवस तरी झाले असतील. .
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
पण पुन्हा तिच्या डोक्यात काय आलं काय माहित ती पटकन उठून तरातरा आपल्या कॅबिनमधून बाहेर पडली.


क्रमश: ...


Funny Quotes -

I can resist everything except temptation.

--- Oscar Wilde

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment