Marathi book library - Novel - ELove ch-34 तिसरा

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

Inspirational thoughts -

Inspiration and genius are one and the same.

--- Victor Hugo

e-लव्ह

The Romantic, suspense, online Marathi Novel registered with FWA.

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया

 Read Novel -  ई लव्ह  -  on Google Play Books Store

Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friendसंध्याकाळची वेळ होती. अतूल एका खोलीत कॉम्प्यूटरवर बसलेला होता. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' म्हणजे मी आणि विवेकच्या व्यतिरीक्त तिसरा कुणीतरी आहे जो हे मेल अकाऊंटस उघडतो आहे... आणि होवू शकतं तो हा तिसराच असावा जो आपल्याला ब्लॅकमेल करतो आहे... पण तो तिसरा आहे तरी कोण?''


क्रमश:...


Inspirational thoughts -

Inspiration and genius are one and the same.

--- Victor Hugo


Marathi books library, Marathi free books ebooks, Marathi free, Download free marathi, Marathi free entertainment, Marathi free kadambari, Marathi free new books, free marathi font editor

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment