Marathi fiction books - Elove -ch-30 डोन्ट वरी... वुई हॅव अ सोल्यूशन

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

e-लव्ह

The Romantic, suspense, online Marathi Novel registered with FWA.

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया

 Read Novel -  ई लव्ह  -  on Google Play Books Store

Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-FriendInspirational Quotes -

Try not to become a man of success but a man of value.

--- Albert Einstein


वर्सोवा बिचवर अंजली विवेकची वाट पाहत होती आणि इकडे मोठमोठ्या दगडांच्या मागे लपून अतूल आणि अलेक्स आपापले कॅमेरे तिच्यावर खिळवून विवकच्या येण्याची वाट पाहू लागले. .
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.

'' दिस इज स्पेशल कॅमेरा माय डियर'' अतूल म्हणाला आणि तो त्या स्पेशल कॅमेऱ्याद्वारे हॉटेलच्या रुममधील सगळे फोटो घेवू लागला.


क्रमश:...


Inspirational Quotes -

Try not to become a man of success but a man of value.

--- Albert Einstein


Marathi quotes mhani, Marathi people lok, Marathi reading writting, Marathi on internet web, Marathi portal site blog, emarathi, Marathi varta literature, Marathi sahitya sammelan, marathi gani lyrics

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment