Next Marathi Novel Madhurani ( मधूराणी) starting from 8/7/2009 ...

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

free-ejokes-online

आपल्याला कराव्या लागलेल्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेबद्दल क्षमस्व.... खरं म्हणजे मी आधी आपल्याला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे या ब्लॉगवर 'मृगजळ'च प्रकाशित करणार होतो. पण ती कादंबरी वेळेत पुर्ण होवू शकली नाही आणि म्हणून त्याऐवजी मी 'मधूराणी' या ब्लॉगवर दि. 8-7-2009 पासून प्रकाशित करण्याचे ठरविले आहे... याही वेळा आपण मला आधी प्रमाणेच उदंड प्रतिसाद द्याल अशी अपेक्षा करतो...

धन्यवाद् !

 

... सुनिल डोईफोडे.

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment