मराठी कादंबरी ' अदभूत ' आता Android वर ..

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

मराठी कादंबरी ' अदभूत ' आता Android वर
To download on your Android Device 'Click' here.


सोबतच ख़ालील सुविधा सुध्दा आहेत :

1. तुम्ही ख़ऱ्या पुस्तकासारखे टच स्क्रीनवर बोटाच्या सहाय्याने पान बदलू शकता.

2. रात्री आणि दिवसा वाचण्यासाठी वेगवेगळे बॅकग्राऊंड आणि फ़ोंन्ट कलर उपलब्ध.

3. मधेच वाचणे थांबवावे लागल्यास बुकमार्कची व्यवस्था.

4. इन्डेक्स पेजच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या प्रकरणावर जाण्याची व्यवस्था.

5. जोपर्यंत कादंबरी वाचाल तोपर्यंत मोबाईल स्क्रिन लाईट आपोआप सुरु राहिल.

6. फ़ोंन्ट साइज़ आपल्या सोइनुसार बद्लविनेThis Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network